Tugas Pokok

Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.